برچسب : وقت

رمزهای موفقیت

بسیاری از اطرافیان فقط انرژی شما را هدر می دهند!

مهسا زکی زاده
بسیاری از اطرافیان فقط انرژی شما را هدر می دهند! وقتی مدتی تنها می‌مانید، شدیدا به آن عادت خواهید کرد. زیرا خواهید دید که چقدر اطرافتان ساکت و آرام می‌شود، و متوجه می‌شوید که چگونه...
رمزهای موفقیت

وقت طلا نیست!!!

مهسا زکی زاده
وقت طلا نیست!!! وقت به خودی خود طلا نیست! کاری که در آن لحظه انجام می‌دهید ارزش وقت شما را تعیین می‌کند… مجله اینترنتی تحلیلک...
رمزهای موفقیت

وقت

مهسا زکی زاده
وقت به خودی خود طلا نیست! کاری که در آن لحظه انجام می‌دهید ارزش وقت شما را تعیین می‌کند… تحلیلک...