برچسب : ولیز

تحلیل بنیادی

اخبار کدال: گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال گذشته با افت همراه بوده اند

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۱۲ ماهه شرکت هایی که نسبت به سال گذشته افت کرده اند سهام ولیز: لیزینگ ایرانیان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۶,۵۵۰ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس...
آرشیو تحلیل زنده

اخبار بازگشایی نمادها

محسن زکی زاده
بازگشایی نمادهای لابسا و کساوه با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت بازگشایی نمادهای فایرا، غمارگ، غشاذر، ولغدر و شدوص با محدودیت نوسان قیمت نماد اخابر پس از برگزاری مجمع عمومی...