برچسب : ومهان

تحلیل بنیادی تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

ومهان سهمی کم ریسک و پر سود در میان مدت

هادی جنگجو
سهام ومهان سهمی که از نظر بنیادی و تکنیکالی دارای بهترین شرایط است تا افرادی که تمایل به معاملات بلند مدت یا میان مدت دارند با خیال راحت تری سهام داری کنند....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام ومهان (گروه توسعه مالی مهر آیندگان)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام ومهان (گروه توسعه مالي مهر آيندگان)...همانطور که در تحلیل سهام ومهان مشاهده می کنید سهم اکنون به کف پارالل رسم شده رسیده است....