برچسب : ونوین

آرشیو تحلیل زنده

تعدیل مثبت عالی از بانک اقتصاد نوین (ونوین)

محسن زکی زاده
بانک اقتصاد نوین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۷۸ ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر...