برچسب : وپترو نمودار

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام وپترو (سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام وپترو (سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی) با توجه به بررسی نمودار، سهام وپترو (سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی) روند صعودی خود را آغاز کرده است و در حال تکمیل موج ۳ اصلی است....