برچسب : وینستون چرچیل

رمزهای موفقیت

بی نظمی را باور ندارم

مهسا زکی زاده
بی نظمی را باور ندارم اشخاص عادی همیشه گناه را به گردن شرایط و بی‌نظمی می‌اندازند، اما من به شرایط و بی‌نظمی باور ندارم. انسان‌های کامیاب، شرایط و نظم جستجو کرده و آن را می‌آفرینند....
رمزهای موفقیت

چرچیل

مهسا زکی زاده
وینستون چرچیل دو قشر از مردم همیشه بدبخت هستند، آن‌هایی که حرف هیچ‌کس را گوش نمی‌دهند، و آن‌هایی که حرف همه را گوش می‌دهند! تحلیلک...