برچسب : ویکتورهوگو

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «بینوایان» نوشته ویکتور هوگو

محمد زکی زاده
بینوایان ویکتور هوگو رمانی‌ست که انسان‌دوستی و عشق به فقرا در آن موج می‌زند، بخاطر داستان گیرا، شخصیت‌های گوناگون، صحنه‌های رنگارنگ و ارائه تصاویری واقعی از بی‌عدالتی و فقر شاید به قول هوگو: تا وقتی...