برچسب : پائولو کوئیلو

ادبیات و هنر معرفی کتاب

معرفی کتاب «کیمیاگر» نوشته پائولو کوئلیو

زهرا دره شیری
رمان کیمیاگر اثر پائولو کوئلیو یکی از رمان های پرفروش دهه پایانی قرن بیستم جهان است. این احتمال مطرح شده که رمان کیمیاگر پائولو کوئلیو تحت تأثیر یا با اقتباس از داستانی در دفتر ششم مثنوی معنوی...