برچسب : پارسیان

آرشیو تحلیل زنده

بازگشایی نمادهای ونفت و پلاسک و پارسیان …

هادی جنگجو
بازگشایی نمادهای ونفت، خنصیر، پارسیان، فروس، ثاباد پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی؛ شفارس پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی و پلاسک پس از...
آرشیو تحلیل زنده

بیمه پارسیان

محسن زکی زاده
افشای اطلاعات با اهمیت سود پیش بینی شده هرسهم قبلی:  ۴۶۸ ریال سود پیش بینی شده هر سهم فعلی:  ۲۱۶ ریال درصد تغییر: ۵۴% تعدیل منفی پوشش ۱۲ ماهه ۱۰۰% مبلغ ۲۱۶ ریال...