برچسب : پارک بهشت مادران کجاست

گردشگری

معرفی بوستان بهشت مادران

نویسنده
بانوان مراجعه‌کننده و گردشگر به این پارک می‌توانند بدون رعایت کردن حجاب در پارک به ورزش و تفریح بپردازند. همچنین در بوستان بهشت مادران فیلمبرداری و عکاسی در محوطه داخلی پارک ممنوع است....