برچسب : پالپ

دهان و دندان

درمان ریشه دندان (عصب کشی)

نویسنده سلامتی تحلیلک
سلامت (دهان و دندان) درمان ریشه دندان (عصب کشی) مغز دندان (پالپ) داخل حفره ای در وسط دندان قرار دارد. این حفره از تاج دندان شروع می شود و تا انتهای ریشه دندان ادامه دارد....