برچسب : پاکسان

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام شپاکسا (پاکسان)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل نمودار سهام شپاکسا مشاهده می کنید این سهام موج 1 و 2 اصلی خود را تمام کرده است و و در موج 3 اصلی خود در محدوده ی قیمتی 11927...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام شپاکسا (پاکسان)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام شپاکسا (پاکسان) طبق تحلیلی که در نمودار سهام شپاکسا مشاهده می کنید نمودار در یک پارالل در حرکت می باشد. و پس از برخورد با کف پارالل شکل صعودی به...