برچسب : پایانه فروشگاهی

راهکارهای مالیاتی مالیات

وظایف و تکالیف مشمولین پایانه های فروشگاهی

محمد مهدیان
صندوق مکانیزه فروش و یا پایانه فروشگاهی دستگاهی است که امکان اتصال به شبکه ها و پایانه های الکترونیکی رسمی پرداخت و سامانه مودیان را دارا بوده و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را فراهم آورد....
اخبار مالیاتی

دعوت فعالین بخش درمان به منظور ثبت نام و استفاده از پایانه فروشگاهی

محمد مهدیان
     مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی خبرداد: صاحبان محترم حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ۲۳ مردادماه مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه...