برچسب : پباده روی اربعین

عمومی

مداحی قطره قطره رودیم و بی قراریم با صدای مهدی رسولی

مهدی مشهدی حسنی
  قطره قطره رودیم و بی قراریم دریا دریا تا حرم رهسپاریم جز رسیدن به تو شوقی نداریم با عشق تو جان بر کف از کربلا تا نجف لشگر شاه لوکشف ( حب الحسین یجمعنا...