برچسب : پتروشیمی ابادان

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام شپترو (پتروشیمی آبادان)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام شپترو (پتروشیمی آبادان) همان طور که در تحلیل نمودار سهام شپترو مشاهده می کنید سهم در کانال رسم شده حرکت می کند و پس از برخورد به کف کانال به...