برچسب : پتروشیمی مبین

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام مبین (پتروشیمی مبین)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام مبین (پتروشیمی مبین) همان طور که در تحلیل انجام شده بر روی نمودار سهام مبین (پتروشیمی مبین) مشاهده می کنید، این سهام موج ۱ و ۲ اصلی خود را پشت...