برچسب : پخش

تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۱ ماهه شرکت ها؛ رشد ۸۰ درصدی سهام شنفت و …

محسن زکی زاده
اخبار کدال کپارس: سهام کاشی پارس دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۰۳,۷۳۳ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۱ ماهه برای سال مالی منتهی به...