برچسب : پدر پولدار پدر فقیر

روانشناسی موفقیت معرفی کتاب

معرفی کتاب «پدر پولدار، پدر فقیر» نوشته رابرت کیوساکی

نویسنده
معرفی کتاب «پدر پولدار؛ پدر فقیر» نوشته رابرت کیوساکی ...سال 1996 برای کیوساکی سال مهمی به شمار می‌آید. او در سال 1996 تنها زمانیکه 47 سال داشت خود را بازنشسته کرد. علاوه بر آن کیوساکی...
هوش مالی

هوش مالی چیست

زهرا دره شیری
هوش مالی یک نوع هوش کسب و کار است که از دانش و مهارت هایی به دست آمده و از درک مفاهیم مالی و حسابداری در دنیای کسب و کار است....