برچسب : پدوفیل

بهداشت و سلامت سلامت کودک

مراقبت از کودکان در برابر آزار جنسی / قانون لباس زیر

کودک من
باید دقت کنید لازم نیست وقتی با کودکان صحبت می کنید از کلمه آزار جنسی استفاده کنید؛ فقط کافیست قانون لباس زیر را به کودک خود آموزش دهید....
سلامت کودک

میل جنسی به کودکان _ پدوفیل ها

کودک من
 میل جنسی به کودکان چیست میل جنسی به کودکان یک ناهنجاری روانی است و عبارت است از تمایل جنسی عود کننده یک فرد بالغ به صورت واقعی یا تخیلی نسبت به کودکانِ زیر سیزده سال...