برچسب : پذیرش اظهارنامه مالیاتی

اخبار مالیاتی

شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۸ بدون رسیدگی

محمد مهدیان
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۸ را اعلام کرد. به گزارش مجله اینترنتی تحلیلک، محمد مسیحی با اشاره به حذف شیوه تشخیص علی الراس از سال آینده، تأکید...
اخبار مالیاتی

نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۸

محمد مهدیان
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: از عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند و...