برچسب : پرداخت

تحلیل بنیادی

اخبار کدال: گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال گذشته رشد داشته اند

محسن زکی زاده
اخبار کدال: گزارش ۱۲ ماهه شرکت ها تایرا: تراکتور سازی ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۶۰۷,۲۱۰ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه...
تحلیل بنیادی

گزارش کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال قبل رشد داشته اند (۳)

محسن زکی زاده
گزارش کدال گزارش ۱۲ ماهه سخوز: سهام سیمان خوزستان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴۰۲,۱۲۸ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

پوشش عالی سود در سفانو و افزایش ضرر در شپلی و تعدیل مثبت ۱۷۰ درصدی در قشرین

هادی جنگجو
چکیده ای از اخبار کدال سفانو سیمان فارس نو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۶۷۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل...