برچسب : پرفسور

زندگینامه افراد موفق

دکتر سید محمود حسابی

زهرا دره شیری
زندگینامه افراد موفق  دکتر سید محمود حسابی سید محمود حسابی در سال ۱۲۸۱ هجری شمسی، از پدر و مادری تفرشی در تهران زاده شد. پس از سپری نمودن چهار سال از دوران کودکی در تهران،...