برچسب : پرواز برفراز آشیانه فاخته

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم دیوانه از قفس پرید ( One Flew Over the Cuckoo’s Nest )

محمد زکی زاده
فیلم پرواز برفراز آشیانه فاخته یا دیوانه از قفس پرید ( One Flew Over the Cuckoo's Nest ) داستان شخصیتی عجیب و منحصر به فرد با نام مک مورفی را روایت می کند که به...