برچسب : پروتئین حیوانی

بهداشت و سلامت سلامت کودک

باورهای درست و نادرست درباره مصرف پروتئین در کودکان و نوجوانان

کودک من
كمبود پروتئين در ماه ها و سال هاى اول عمر باعث اختلال رشد مى شود اما از سوى ديگر، زياده روى در مصرف پروتئين بويژه پروتئين هاى با منشأ حيوانى عوارض متعددى از جمله چاقى...