برچسب : پروتز دندانی

دهان و دندان

چگونگی رعایت بهداشت دهان در افرادی که از پروتز دندانی استفاده می کنند.

نویسنده سلامتی تحلیلک
سلامت (دهان و دندان) چگونگی رعایت بهداشت دهان در افرادی که از پروتز دندانی استفاده می کنند. افرادی که از دندان مصنوعی و پروتز استفاده می کنندحتما باید مراقب بهداشت دهان خود باشند تا به...
دهان و دندان

انواع پروتز دندان و موارد استفاده از آن ها

نویسنده سلامتی تحلیلک
سلامت (دهان و دندان) انواع پروتز دندان و موارد استفاده از آن ها از پروتز دندان به عنوان یک جانشین و یا دندان مصنوعی برای دندان های از دست رفته و یا زیبایی فک و...