شنبه/ 9 بهمن / 1400

سرماخوردگی

پروفسور کلیشادی

صفحه رشد و افزایش قد در کودکان و نوجوانان

صفحه رشد و افزایش قد در کودکان و نوجوانان

بسیاری از خانواده ها و همچنین نوجوانان نگران سن توقف رشد قدی هستند. در واقع بسته شدن صفحه رشد باعث کند شدن و توقف روند افزایش قد می شود. صفحه رشد یا Epiphyseal plate منطقه ای در دو انتهای استخوان های بلند کودکان و نوجوانان است و فعالیت آن باعث بلند شدن استخوان و افزایش قد می شود.

تاخیر رشد قدی کودک

تاخیر رشد سرشتی کودکان و نوجوانان و بررسی رشد قد

رشد کودکان و نوجوانان از مسائل بسیار مهمی است که باید به طور منظم و دوره ای پایش شود و در صورت بروز هرگونه اختلال رشد مورد بررسی قرار گیرد. خوشبختانه در سال های اخیر خانواده ها توجه زیادی نسبت به رشد فرزندان خود پیدا کرده اند ولی متاسفانه در برخی موارد نگرانی های بیش از حد به ویژه در مورد قد فرزندان پیدا می کنند و یا با مقایسه با سایر همسن ها توقع غیر منطقی از رشد فرزندشان دارند یا به دنبال مصرف انواع دارو برای او هستند.