برچسب : پسماند مخرب محیط زیست

دستورالعمل های مالیاتی

دستورالعمل مالیاتی در خصوص درآمد حاصل از کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۱۵ – مورخ  ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دسته: تبصره ۲ ماده ۳ آئین نامه اجرائی بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع: نحوه وصول عوارض موضوع بند “ط”...
اخبار مالیاتی

اعمال عوارض برای کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست

محمد مهدیان
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور از اعمال عوارض برای کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود، خبر داد....