برچسب : پس زدن سینه مادر

بهداشت و سلامت سلامت کودک

چرا گاهی نوزادان سینه مادر را پس می‌زنند؟ (بخش چهارم)

کودک من
دلایل پس زدن سینه مادر توسط نوزاد بیماری‌های دیگر بعضی از دوستانم تعریف کرده‌اند که دچار شکاف کام یا لب بوده‌اند و شیر خوردن آن‌ها خیلی سخت بوده است. باید فکری به حال آن‌ها کرد....
بهداشت و سلامت سلامت کودک

چرا گاهی نوزادان سینه مادر را پس می‌زنند؟ (بخش سوم)

کودک من
دلایل پس زدن سینه مادر توسط نوزادان بوی بدن مادر دیشب که مامان مرا بغل کرد و می‌خواست شیر بدهد، بوی عجیبی به مشامم رسید و هرچه سعی کردم نتوانستم به شیر خوردن ادامه دهم....
بهداشت و سلامت سلامت کودک

چرا گاهی نوزادان سینه مادر را پس می‌زنند؟ (بخش دوم)

کودک من
دلایل پس زدن سینه مادر توسط نوزادان سینه صاف گرفتن سینه های بدون سر سینه خیلی سخت است. اگر پیش از تولد نوزاد مادر متوجه فقدان نوک سینه اش بشود و با راهنمایی پزشک این...