برچسب : پلتفرم

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم پلتفرم ( The Platform )

محمد زکی زاده
فیلم پلتفرم ( The Platform ) درباره زندانی ساخته شده به شکل طبقه طبقه است که در هر طبقه آن فقط دو نفر ساکن هستند. این افراد به دلایل مختلفی در این مکان حضور پیدا...