برچسب : پنیر پارمسان

عمومی

آشنایی با انواع پنیر و استفاده از آن ها

نویسنده
پنیر‌ها بر اساس خصوصیاتشان به چندین نوع مختلف دسته بندی می شوند. خصوصیات پنیرها بر اساس نوع شیر، آنزیم مورد استفاده برای ترش کردن آن، رژیم غذایی حیوانی که از شیر آن، پنیر تهیه شده،...