برچسب : پوادار

رمزهای موفقیت

تصمیم با شماست، بی پول باشید یا…

مهسا زکی زاده
تصمیم با شماست، بی پول باشید یا… بین بی‌پولی و فقیر بودن تفاوت زیادی است، بی‌پولی موقتیست، اما فقیر بودن یک طرز تفکر است و دائمیست! و انسان خودش تصمیم می‌گیرد که بی‌پول باشد یا...