برچسب : پوز

راهکارهای مالیاتی

جرایم مالیاتی عدم استفاده از دستگاه های کارتخوان بانکی

محمد مهدیان
از ابتدای سال 1392 بود که اولین گروه صاحبان درآمد مشاغل که ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش (صندوق فروشگاهی) شدند، توسط سازمان امور مالیاتی اعلام گردید و طی سال های بعد از آن...