برچسب : پولدار

رمزهای موفقیت

افراد عادی می گویند غیر ممکن است!

مهسا زکی زاده
افراد عادی می گویند غیر ممکن است! وقتی می‌خواهید از یک کوه بزرگ بالا روید، تنها کسانی می‌توانند به شما راهنمایی دهند که قبلا آن کوه را فتح کرده‌اند، افراد عادی از همان ابتدا خواهند...