برچسب : پول آفرینی

روانشناسی موفقیت معرفی کتاب

معرفی کتاب «اهرم‌ های پول‌ دار شدن» اثر آنتونی رابینز

نویسنده
برای خواندن این کتاب باید از نگرش انسان‌های موفق بهره‌مند باشید. نگران نشوید، شما از این نگرش بهره‌مند هستید! در غیر این صورت چنین کتابی را برای خواندن انتخاب نمی‌کردید....