برچسب : پول هوشمند

هوش مالی

هوش مالی و جسارت

زهرا دره شیری
هوش مالی و جسارت هوش مالی به ما می گوید توانایی های ذهنی خود در استفاده از پول و زمان (دو عامل مهم سعادت و خوشبختی) را درست به کار ببندیم. با مصرف بهینه پول...
آموزش آموزش تحلیل تکنیکال بورس

پول هوشمند چیست و چگونه وارد یک سهم می شود؟

هادی جنگجو
آشنایی با مفهوم پول هوشمند در بازار سرمایه پول هوشمند عموما تحت سرمایه نهادی و به صورت منسجم وارد بازار می شود و نمی توان آن را سرمایه گذاری اندک و مستقل نام برد و...