برچسب : پژوهش

ادبیات ادبیات و هنر فیلم و سینما هنر

مطرودِ محبوب؛ مختصری درباره بهرام بیضایی

محمد زکی زاده
بهرام بیضایی در پنجم دی ماه سال هزار و سیصد و هفده در یک خانواده فرهنگی و هنری به دنیا آمد. به واسطه جلسات شعری که در کودکی به همراه پدرش در آن شرکت می...
نقد و بررسی فیلم

نگاهی به آثار اصغر فرهادی؛ تأملی برفیلم جدایی نادر از سیمین (قسمت دوم)

مسیح زیارانی
بررسی جدایی نادر از سیمین ... قشر روشنفکر شعار می دهد، می خواهد مبارزه کند اما در جای امن خود زندگی می کند و پیامدهای این مبارزات و شعارها به قشر کارگر و ضعیف فشار...
فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

نگاهی به آثار اصغر فرهادی؛ تاملی برفیلم جدایی نادر از سیمین

مسیح زیارانی
نگاهی به آثار اصغر فرهادی؛ تاملی بر فیلم جدایی نادر از سیمین ... این فیلم پنجمین اثر فرهادی است که جایزه اسکار را برای ایران به ارمغان آورد. همانطور که از نام فیلم پیداست، فیلم...
فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

نگاهی به آثار اصغر فرهادی؛ پیرامون فیلم درباره الی (قسمت دوم)

مسیح زیارانی
نگاهی به آثار اصغر فرهادی؛ پیرامون درباره الی (قسمت دوم)... الی اولین شخصی است که پانتومیم میکند و این خود یک تعریف کامل از شخصیت و دغدغه هایش است و در نهایت کسی است که...
فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

نگاهی به آثار اصغر فرهادی؛ پیرامون درباره الی (قسمت اول)

مسیح زیارانی
درباره الی فیلم چهارم اصغر فرهادی است که تاثیر زیادی در سینما و بین مخاطبان داشته است....