برچسب : پگاه آذربایجان غربی

آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

برنامه افزایش سرمایه تولیدکننده محصولات لبنی

هادی جنگجو
پگاه آذربایجان غربی (غشاذر) برنامه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی را اعلام کرد. پگاه آذربایجان غربی با سرمایه اسمی ۴۰ میلیارد تومانی در بازار دوم معاملا بورس درج شده،درپی...