برچسب : پیامبر

ادبیات شعر پارسی

بوستان سعدی؛ فی نعت سید المرسلین علیه الصلوه و السلام

محمد زکی زاده
بوستان سعدی نعت پیامبر... چه کم گردد ای صدر فرخنده پی/ ز قدر رفیعت به درگاه حی / که باشند مشتی گدایان خیل / به مهمان دارالسلامت طفیل...
حکمت و فلسفه زندگینامه افراد موفق عارفانه

بخشی از زندگینامه حضرت محمد صلی الله علیه و آله

محمد مهدی صدقی
به بهانه سال روز ارتحال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که پس از 1400 سال همچنان بیش از یک میلیارد انسان نامش را عاشقانه بر زبان می آورند و دیگران نیز در صورت...