برچسب : پیترلینچ

هوش مالی

با توصیه های پیترلینچ هوش مالی خود را در بورس افزایش دهید

محیا زنده دل
لازم نيست شما تك‌ تك سهام پر بازده بازار را داشته باشيد. من بسياري از سهام پر سود را در سبد خود نداشتم و در عين حال همواره عملكردي بالاتر از عملكرد بازار داشته‌ام....