برچسب : پیتزای فوری

آموزش آشپزی

پیتزا فوری / تجربه داشتن یک شام خوشمزه و سریع

فرزانه هاشمی
مواد پیتزا بسیار متنوع است و هر فرد با سلیقه خاص خودش می تواند مواد پیتزایش را تعیین کند؛ البته اگر این غذای خوشمزه را خودتان تهیه کنید....