برچسب : پیراهن

آموزش کسب و کار های خانگی خیاطی

آموزش پیراهن برش عصایی مدل ماهی گوده دار

آنجل
برای تبدیل پیراهن ساده به مدل ماهی گوده دار، بلندی پیراهن را به اندازه زانو تا قد لباس (یا مقدار دلخواه) اندازه می گیریم و به اندازه آن در یک کاغذ خط صاف می کشیم....
آموزش کسب و کار های خانگی خیاطی

آموزش الگو پیراهن ترک برش عصایی یا فینانگودار

آنجل
برای کشیدن الگوی پیراهن ترک برش عصایی یا فینانگودار از نقطه 27 (کف حلقه) 7یا 8 سانتی متر بالا می رویم و به نوک سینه (47) وصل می کنیم و برش را طراحی می کنیم....