برچسب : پیکسار

روانشناسی موفقیت عمومی

مدیران موفق قبل از ترک مجموعه چگونه هوش خود را به کارمندان منتقل می­ کنند؟(قسمت دوم)

الهه علیاری
مدیران موفق قبل از ترک مجموعه چگونه هوش خود را به کارمندان منتقل می­ کنند؟(قسمت دوم)   ۴- زمانی را برای شنیدن نظرات افراد در نظر بگیرد. یکی از مزایای طرح پرسش در مقابل همه...