برچسب : ژوزه ساراماگو

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «کوری» نوشته ژوزه ساراماگو

مجید بادپا
ساراماگو بارها مساله جهل و خرد را در طول روایت داستان رمان کوری بررسی می‌کند. از این منظر، رمان استعاره‌ای است از «عدم توانایی دیدن». ساراماگو می‌گوید رمان «کوری» را نوشته است تا به افرادی...