برچسب : کارفرما

روانشناسی موفقیت موفقیت

۴ روش برای اینکه از عوامل حواس پرتی های دیجیتالی بکاهیم (قسمت دوم)

الهه علیاری
مسئولان می توانند فرهنگ دیجیتال مثبتی را به وجود آورند که مشخص کند در چه زمان هایی و چگونه از کارکنان توقع پاسخگویی می رود....