چهارشنبه/ 15 تیر / 1401

فضیلت ماه رمضان

کتاب المراقبات

معرفی کتاب المراقبات نوشته میرزا جواد ملکی تبریزی - میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

معرفی کتاب المراقبات نوشته میرزا جواد ملکی تبریزی

کتاب المراقبات یا اعمال السَّنَه کتابی به زبان عربی است. موضوع کتاب اخلاق مسلمانی و اصلاح ظاهر و باطن در سیر و سلوک عرفانی و دستوراتی در باب مراقبه نفس برای رسیدن به فضایل و کمالات اخلاقی برای تمام ماه‌های سال است.