برچسب : کرگدن

فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

نگاهی به آثار اصغرفرهادی؛ تأملی بر فیلم فروشنده

مسیح زیارانی
فروشنده تمام حرف فیلم های قبلی اصغر فرهادی را به همراه دارد و در کنار طرح این مطالب به موضوع جدیدی می پردازد که به نظر با زبان تندتری همراه است....