برچسب : کشیدن الگو

خانه و کسب و کار خیاطی

آموزش خیاطی؛ نکات مهم دوخت

خیاطی آسان
برای اینکه کت خوش فرم باشد برای افراد چاق و معمولی 1.5 سانتی متر و برای لاغرها 2 سانتی متر از گودی کمر پشت داخل می شویم....