برچسب : کمنگنز

تحلیل بنیادی

گزارش کدال: گزارش ۶ ماهه

مهدی مشهدی حسنی
گزارش کدال   وبوعلی اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) (اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سرمایه گذاری بوعلی در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ به ازای...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال: گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال گذشته رشد داشته اند

محسن زکی زاده
اخبار کدال: گزارش ۱۲ ماهه شرکت ها تایرا: تراکتور سازی ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۶۰۷,۲۱۰ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه...
تحلیل بنیادی

گزارش کدال شرکت هایی که در عملکرد ۷ ماهه بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته اند(۲)

محسن زکی زاده
اخبار کدال : گزارش 7 ماهه سهام شرکت ها در سال 98 (شرکت هایی که بیش از 100 درصد رشد داشته اند)...
تحلیل بنیادی

گزارش کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال قبل رشد داشته اند (۲)

محسن زکی زاده
گزارش کدال گزارش ۱۲ ماهه ذوب: سهام ذوب آهن اصفهان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۰,۹۰۷ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال در مورد سهام شرکت هایی که در گزارش ۱۱ ماهه خود بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته اند

محسن زکی زاده
اخبار کدال شپلی: سهام پلی اکریل ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴۵۷,۰۱۸ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۲ ماهه برای سال مالی منتهی...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۹ ماهه سهام شبهرن، کمنگنز، فخوز، کگاز و…

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۹ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها شبهرن: سهام نفت بهران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲,۲۷۲ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

کدال : تعدیل منفی ۹۸ درصدی بشهاب و خبرهایی از کاما، بپاس، کمنگنز، خاذین و فجر

کدال : تعدیل منفی ۹۸ درصدی بشهاب و خبرهایی از کاما، بپاس، کمنگنز، خاذین و فجر کاما: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت باما ۱) سود...
آرشیو تحلیل زنده اخبار تحلیل بنیادی

خلاصه و چکیده ای از خبرهای کدال در روز یکشنبه

هادی جنگجو
برای دیدن نامه ها و گزارش کامل هر کدام از گزارش های زیر به سایت کدال مراجعه کنید   وارس سرمایه گذاری ارس صبا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای...