برچسب : کهیر

بهداشت و سلامت سلامت کودک

آلرژی به گزش حشرات در کودکان

لیندا قاسمی
آلرژی حشرات روزها و شب های گرم تابستان، باوجود حشرات آزارنده، روزهایی بدون آرامش برای کودکان هستند. پاسخ‌های حساسیتی یا آلرژی به گزش حشرات، از واکنش پوستی تا حساسیت کشنده متفاوت است. حساسیت های تنفسی،...