برچسب : کوبریک

فیلم و سینما گرافیک نقد و بررسی فیلم هنر

تجزیه و تحلیل رنگ فیلم درخشش (The Shining)

بهناز بختیاری
منتقدان غالباً خاطرنشان كردند كه The Shining به نوعی نسخه الهام گرفته و درخشان كوبریك از كارتون Roadrunner است، و كوبریك مطمئناً با استفاده از سه نمونه جداگانه كارتون در این فیلم، به آن اشاره...